JB PROJEKT świadczy usługi w zakresie projektowania sieci, instalacji elektrycznych i elektroenergetycznych oraz kosztorysowania robót elektroenergetycznych. Współpracujemy również z firmami wykonawczymi, realizując kompleksowo inwestycje "pod klucz".

Poniżej przedstawiamy szczegółowy zakres usług.

 

PROJEKTOWANIE

- budowa przyłączy elektroenergetycznych nN i SN,

- budowa linii kablowych nN i SN,

- budowa oświetlenia ulicznego,

- budowa izolowanych linii napowietrznych nN,

- budowa niepełnoizolowanych linii SN z przewodami w osłonie,

- budowa oraz przebudowa stacji transformatorowych SN/nN,

- przebudowa sieci elektroenergetycznych nN, w tym linii napowietrznych z przewodami gołymi na izolowane,

- rozbiórka linii napowietrznych, stacji transformatorowych wieżowych,

- wzrost mocy u istniejących odbiorców - układy pomiarowe bezpośrednie, półpośrednie i pośrednie, stacje transformatorowymi SN/nn,

- wewnętrzne instalacje elektryczne niskiego napięcia w budownictwie jednorodzinnym, tj. instalacje odbiorcze 230/400V.

 

WYKONYWANIE ODBIORCZYCH I OKRESOWYCH POMIARÓW W INSTALACJACH ELEKTRYCZNYCH

- próba ciągłości przewodów ochronnych, w tym głównych i dodatkowych połączeń wyrównawczych,

- rezystancja izolacji instalacji elektrycznej nN,

- rezystancja izolacji linii kablowej nN,

- skuteczność ochrony przeciwporażeniowej przy uszkodzeniu realizowanej przez samoczynne wyłączenie zasilania,

- rezystywność gruntu,

- rezystancja uziemienia.

 

KOSZTORYSOWANIE

- przedmiary robót elektroenergetycznych,

- kosztorysy ofertowe, inwestorskie robót elektroenergetycznych.

 

NADZÓR NAD ROBOTAMI BUDOWLANYMI

- nadzory robót budowlanych dla branży elektrycznej,

- nadzory autorskie.